Trouw blijven aan je eigen opvoedregels

Home » Trouw blijven aan je eigen opvoedregels

Kind bloemen 2

Al vanaf het prille begin heb ik een visie over hoe ik mijn kinderen op wil voeden. Niet zomaar doen, maar bewuste keuzes maken over hoe ik wil dat ze opgroeien als mens. Qua gedrag en houding, maar ook op emotioneel vlak en niet te vergeten; wat is je keuze in voeding voor die kleine rakkers?

Nu mijn beide kinderen naar school en de peuterspeelzaal gaan, is het me opgevallen dat er een groot verschil zit tussen de verschillende opvoedstijlen. Maar vooral ook de vraag “Hoe blijf ik trouw aan mijn eigen opvoedregels?” is iets dat mij bezighoudt. Want in een andere omgeving, gelden weer andere regels.

Opvoeden is een gevoelig iets, want iedereen voedt zijn kinderen weer op een andere manier op. Maar (hopelijk!) altijd op de manier die hem of haar goed lijkt. Je kunt dus moeilijk oordelen over een ander. Mits natuurlijk de veiligheid en gezondheid van een kind in het gedrang komt, dan moet je in actie komen. Laten we maar concluderen dat iedereen zo goed mogelijk zijn best doet hierin!

Waar het trouw blijven aan mijn opvoedregels begon, is dat we een aantal jaar terug bij kennissen op bezoek waren en mijn dochter de bekende ranja en koek aangeboden kreeg op 2-jarige leeftijd. Nu moet je weten dat ik mijn kinderen geen zoete dranken geef, maar alleen (haver)melk, water of thee. Ook koekjes heb ik haar nooit gegeven op die leeftijd. Nu is dit misschien een heel klein iets, maar op zo’n moment blijf ik trouw aan de voeding die ik mijn kinderen geef en zeg ik dat water ook prima is.

Het koekje is lastiger omdat de twee kids van deze kennissen wel aan de koek gingen. Op dat moment kies ik er voor om een middenweg te kiezen en één koekje toe te staan, terwijl de andere kinderen een paar koekjes naar binnen werkten. Op zo’n jonge leeftijd vind ik zelf al die zoete meuk niet nodig (want wat je niet aanbiedt, kunnen ze ook niet aan wennen). Je kunt wel eens raar op aangekeken worden, maar toch wil ik mijn kinderen de juiste balans in voeding geven.

Ook op de basisschool merk je dat je eigen kinderen veel invloed ondervinden van andere kinderen. Je gaat hoe dan ook gedrag terug krijgen die je kind van een ander heeft ‘geleerd’. Zo kom ik ineens woorden tegen of gedrag die ik niet van ze ken. Dus ook al denk je ze op een bepaalde manier te vormen en bepaalde dingen mee te geven, die kunnen soms echt even weer van tafel geveegd worden omdat er zoveel invloed is vanuit de kinderen waar ze overdag mee omgaan.

Gelukkig geef ik ze een sterke basis mee, maar het blijft thuis opvoeden en ze leren dat andere kinderen soms gedrag vertonen die niet zo leuk voor een ander is. Het is niet meer dan normaal dat dit gebeurd denk ik, want kinderen nemen veel over vanuit hun omgeving. Ze weten nog niet of het gedrag wel of niet sociaal wenselijk is en daarnaast moeten jonge kinderen nog veel leren. Op dit soort momenten ga ik in gesprek met mijn kind en probeer duidelijkheid en inzicht te geven in wat er op dat moment speelt.

Opvoeden ervaar ik als iets wat continue voortduurt en ook soms aanpassingen nodig heeft. Niet alles werkt bij het ene kind en visa versa. Als jij een manier van opvoeden voor ogen hebt die het beste lijkt voor jouw kind en daar goed op vaart, dan zou ik me er gewoon niets van aantrekken als dat iets totaal anders is dan andere ouders. Je zult vanzelf ouders tegenkomen die eenzelfde soort opvoeding erop nahouden en je je er helemaal niet meer zo ‘alleen’ in voelt staan.

Zo sta ik voor gezonde voeding, duidelijke regels in huis en structuur. Ik wil mijn kinderen op laten groeien als mensen die zelfvertrouwen hebben, oog hebben voor een ander en hun gevoeligheid durven laten zien, maar ook krachtig zijn en er kunnen staan. Daarnaast vind ik een talent ontplooien heel goed voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van mijn kinderen. Ik probeer te kijken naar de interesses en behoeftes van mijn kinderen en probeer daar op in te spelen. Kinderen opvoeden is een zware taak, maar ik weet dat ik ze zo goed mogelijk wil begeleiden in het leven en dat doe ik met alle liefde!

Wat is jouw ervaring hierin? Vind je het lastig om je te ‘houden’ aan je eigen visie/regels die je stelt aan de opvoeding van je kinderen? 

handwritten-liefs-liset

Leave a Reply

Your email address will not be published.